วันศุกร์, ธันวาคม 9องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-685072

ขอเชิญประชาชนตอบแบบประเมิน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญประชาชน ตอบแบบประเมิน ITA ประจำปี 2565 ตามคิวอาร์โค้ต ด้านบนนี้