วันจันทร์, มิถุนายน 5องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-826564

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รับเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลผู้กล่าวหา
————————————————————-
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหา