วันศุกร์, มิถุนายน 2องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-826564

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ นำโดย นายเมธา จันครา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านตำบลหัวเสือ ได้ร่วมกันจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ