วันศุกร์, สิงหาคม 12องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-685072

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย ศก.ถ. 213 – 004 จำนวน 2 ช่วง บ้านบก หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ