วันจันทร์, มกราคม 17องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-685072

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ร่วมกับ สสส ,รพ.สต.หัวเสือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน , อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันรณรงค์และพัฒนาทำความสะอาดพร้อมกันทั้งตำบล ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามโครงการรณรงค์การจัดการขยะชุมชนและพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ ตำบลหัวเสือ
กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร & กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ร่วมกับ สสส ,รพ.สต.หัวเสือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน , อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันรณรงค์และพัฒนาทำความสะอาดพร้อมกันทั้งตำบล ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตามโครงการรณรงค์การจัดการขยะชุมชนและพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่ ตำบลหัวเสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร & กิจกรรม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่าน

ทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นhttp://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2021/11/259940290_374577521088637_1381899781629612932_n.jpg โดยสแกนคิวอาร์โค้ด
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ในการวัดผลเชิงคุณภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 – กันยายน 2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์, อื่นๆ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ในการวัดผลเชิงคุณภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 – กันยายน 2564)

https://forms.gle/aDQj4PLkFwWrjhpx7