วันพุธ, มิถุนายน 29องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-685072

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทราบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2022/06/Scan1.pdf
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง สรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกคลอง จากบ้านบก – บ้านหว้า ตำบลหัวเสือ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศการจัดหาพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง สรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกคลอง จากบ้านบก – บ้านหว้า ตำบลหัวเสือ

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศขุดลอกคลอง.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร & กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2022/03/ผู้ผ่าน1_ผู้ผ่าน2_merged.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร & กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2022/03/รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-1.jpg
กลุ่มสินค้า OTOP ตำบลหัวเสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร & กิจกรรม

กลุ่มสินค้า OTOP ตำบลหัวเสือ

กลุ่ม OTOP หวายเทียมบ้านอรุณพัฒนา หมู่ 8 ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ https://www.facebook.com/freeman.sisaket http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2022/06/โอท็อปบ้านอรุณ.jpg กดเพื่อดูภาพใหญ่ กลุ่มจักรสานกระเป๋าใบเตย บ้านตาทึง หมูที่ 11 ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ https://www.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%87-1454992671261542/ http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2022/06/โอท็อปบ้านตาทึง.jpg กดเพื่อดูภาพใหญ่ ...