วันศุกร์, มกราคม 15องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-685072

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติและเงินสะสม-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แบบรายงานแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/แบบรายงานแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2563.pdf