วันศุกร์, มกราคม 15องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-685072

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ตามแบบ สขร.1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวสาร & กิจกรรม, สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ตามแบบ สขร.1

  http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม-2563-ตามแบบ-สขร.1.pdf
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวสาร & กิจกรรม, สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 ตามแบบ สขร.1

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-2563-ตามแบบ-สขร.1.pdf
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวสาร & กิจกรรม, สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 ตามแบบ สขร.1

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม-2563-ตามแบบ-สขร.1.pdf
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวสาร & กิจกรรม, สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ตามแบบ สขร.1

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม-2563-ตามแบบ-สขร.1.pdf
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวสาร & กิจกรรม, สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สขร.1

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/06/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน-กุมภาพันธ์-2563.pdf