วันจันทร์, มกราคม 17องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-685072

ประกาศการจัดหาพัสดุ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศการจัดหาพัสดุ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศ-หมู่3.pdf
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศการจัดหาพัสดุ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศ-หมู่-7.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
ประกาศการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/12/ประกาศพี่แจ็ค.pdf
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศการจัดหาพัสดุ

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/12/ประกาศรายงานผลการติดตามฯ-2563.pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
ประกาศการจัดหาพัสดุ, อื่นๆ

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2020/12/ประกาศประกวดราคารถบรรทุกน้ำ.pdf