วันศุกร์, มกราคม 15องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-685072

ข่าวสาร & กิจกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

การจัดเวทีรณรงค์ ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์และเสริมสร้างพลังเชิงบวกของเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของ 3 วัย เพื่อเมืองขุขันธ์น่าอยู่ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563
กิจกรรม, ข่าวสาร & กิจกรรม

การจัดเวทีรณรงค์ ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์และเสริมสร้างพลังเชิงบวกของเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของ 3 วัย เพื่อเมืองขุขันธ์น่าอยู่ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563

ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ประจำปี 2563
กิจกรรม

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ประจำปี 2563

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563