วันศุกร์, ธันวาคม 9องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-685072

ข่าวสาร & กิจกรรม

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ นำโดย นายเมธา จันครา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ได้ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง” โดยในงาน มีการประกวดกระทงสวยงาม และการประกวดนางนพมาศ และการแสดงของนักเรียน ในตำบลหัวเสือ
กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร & กิจกรรม

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ นำโดย นายเมธา จันครา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ได้ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีไทย “วันลอยกระทง” โดยในงาน มีการประกวดกระทงสวยงาม และการประกวดนางนพมาศ และการแสดงของนักเรียน ในตำบลหัวเสือ

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ นำโดย นายเมธา จันครา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ตำบลหัวเสือ ร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “  วันที่ 19 ตุลาคม 2565  ณ วัดหนองกันแจ่ม ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2022/10/วัดหนองกันแจ่ม.jpg ...