วันพุธ, มิถุนายน 29องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์ 045-685072

ข่าวสาร & กิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ

http://www.hua-suea.go.th/home/wp-content/uploads/2022/06/Scan1.pdf